Chăm sóc tóc

Có 2 sản phẩm.

Dầu Gội Hoa Bưởi

Sạch gàu - Ngăn ngừa rụng tóc - Loại bỏ ngứa da đầu

499.000

Xịt dưỡng tóc hoa bưởi Biocos

Bảo vệ da đầu, ngăn ngừa gàu ngứa và nấm

250.000

Dầu Gội Hoa Bưởi

499.000

Sạch gàu - Ngăn ngừa rụng tóc - Loại bỏ ngứa da đầu

Xịt dưỡng tóc hoa bưởi Biocos

250.000

Bảo vệ da đầu, ngăn ngừa gàu ngứa và nấm